1.2.2023

Yhteistyössä: Revisol Oy toimii edelläkävijänä kiertotalouden hyväksi

Kierrätyksen erikoisosaaja Revisol on tehnyt marraskuusta 2022 alkaen yhteistyötä Suomen Pakkaustuottajien kanssa. Yritys vahvistaa omalla keruu- ja käsittelytoiminnallaan merkittävästi SPT:n metallipakkausten maanlaajuista vastaanottoverkostoa.

Revisol Oy on vuonna 1981 perustettu kiertotalouden ja vastuullisen jätehuollon

edelläkävijä, joka kerää, käsittelee ja kierrättää yritysten jätemateriaalia hyöty- tai energiakäyttöön. Sen toiminta perustuu kokonaisvaltaisesti omiin kuljetus- ja käsittelyresursseihin, kattaen laajalti eri jätejakeet, kuten metalli-, puu-, muovi-, rakennus-, energia-, biojätteet sekä vaaralliset ja loppusijoitettavat jätemateriaalit.

Revisol palvelee eri kokoisia ja eri toimialojen yrityksiä toimipaikkojen verkostolla, johon kuuluvat yksiköt Nokialla, Kaskisissa, Vaasassa, Seinäjoella, Kuopiossa ja Joensuussa. Sen tekee myös perusjätehuoltoa kokonaispalveluna kaupan ja teollisuusalan yrityksille.

Vahvat valmiudet metallipakkausten keruuseen

Revisol tekee nykyisin myös yhteistyötä Suomen Pakkaustuottajat Oy:n kanssa yritysten metallipakkausten kierrätyksessä. Sillä onkin metallien keruuseen ja käsittelyyn vahvaa asiantuntemusta, kokemusta ja resursseja. Käytössä on muun muassa nykyaikainen metallien murskaus- ja käsittelylaitos Kaskisissa, jonne tuodaan materiaalia kaikista kuudesta yksiköstä ympäri Suomea.

”Yritysten metallipakkausten keruu ja kierrätys soveltuu hyvin järjestelmäämme, ja meillä on hyvät valmiudet vastaanottaa niitä isojakin määriä. Merkittävä osa liikevaihdostamme tulee metallien käsittelystä”, kertoo Revisolin avainasiakaspäällikkö Timo Antila.

”Tuotanto Kaskisilla käynnistyi loppuvuonna 2021. Kyseessä on suuri laitos, jossa vastaanotamme ja käsittelemme paljon muitakin kierrätettäviä jätejakeita, kuten rakennusjätettä, paperia ja pahvia.”

Revisol vastaanottaa ja lajittelee metallipakkauksia eri yksiköissään sekä kuljettaa ne Kaskisten laitokselle kutakin jätejaetta vastaaviin käsittelyihin. Esimerkiksi murskausta vaativat jätteet menevät kaksivaiheiseen esi- ja jälkimurskaukseen, jonka jälkeen lajitteluprosessissa erotellaan esimerkiksi alumiiniset jätteet metallisista. Koneellisen lajittelun lisäksi linjastolla tehdään käsinlajittelua, mikä varmistaa prosessin ja lopputuotteen korkean, teollisuuden tarpeita vastaavan laadun.

Joustava jalostusosaaminen ja oma kuljetuskalusto

Revisol on yksityisomisteinen, keskisuuri yritys, jonka koosta on etua niin tuotekehityksessä kuin asiakaspalvelussakin.

”Henkilöstömäärämme on tällä hetkellä 80 ja liikevaihtotavoitteemme noin 20 miljoonaa euroa. Emme siis ole liian pieni, muttemme liian suurikaan vaan joustava, muuntautumiskykyinen ja innovatiivinen toimija. Kehitämme jatkuvasti eri käsittelymenetelmiä ja tehostamme toimintaamme vieden sitä mahdollisimman pitkälle”, kertoo Antila.

Revisol toimii edelläkävijänä eri jätejakeiden käsittelyssä ja jalostaa materiaaleista tuotteita suoraan teollisuuden hyötykäyttöön. Tämä koskee sekä metalleja että muitakin pitkälle käsiteltäviä jätejakeita.

”Esimerkiksi kiinteistöjen purkuikkunoista saamme Nokian yksikön lajittelulinjastolla kaikki osat käsiteltyä uudelleenkäytettäviksi. Lasit saadaan kiertoon, puut energiakäyttöön ja metalliosat sälekaihtimia myöten ohjautuvat Kaskisiin.”

Erityisvahvuuksiin kuuluu sekin, että monista alan toimijoista poiketen Revisol hoitaa kaikki jätemateriaalien noudot ja kuljetukset omilla HCT (High Capacity Transport) -rekoillaan ympäri Suomea.

”Koko palveluketju on vankasti omissa käsissämme, mikä tehostaa kaiken toiminnan hallintaa ja luotettavuutta. Oman kaluston ansiosta voimme varmistaa, että lupauksemme pitävät ja tarvittaessa käytössä on aina myös erikoiskalustoa. Pidämme huolta siitäkin, että Revisolin autot kulkevat tien päällä aina siisteinä. Siitä on tullut positiivista palautettakin”, sanoo Antila.

Myös teollisuustoimitukset hoidetaan pääosin itse. Kaskisten laitos sijaitsee länsirannikolla, mistä toimitukset kulkevat sujuvasti kotimaahan ja ulkomaillekin sekä laivalla että maanteitse.

Määrätietoista työtä tulevaisuuden hyväksi

Tuottajavastuu edellyttää, että yritykset järjestävät markkinoille saattamilleen tuotteille ja pakkauksille myös uudelleenkäytön, kierrätyksen ja jätehuollon. Timo Antilan mukaan suuremmat yritykset tuntevat nämä velvoitteet usein paremmin kuin pienemmät, jotka eivät välttämättä aina ole perillä muuttuvista säännöksistä.

Iso muutos on luvassa vuonna 2024, jonka alusta alkaen jätekierrätyksen raportointivelvoite koskee myös alle miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä. Tällöin tuottajavastuun piiriin on arvioitu tulevan jopa 20000–35000 yritystä lisää.

”Kierrätykseen tulee siitä lähtien lisää pienempiä eri jätejakeiden eriä, jotka vaativat yrityksiltä lajittelua ja erilliskeräystä jo niiden syntypaikalla. Tämä vaatii oikeanlaisia keruuvälineitä, joihin me olemmekin panostaneet. Osa jätteistä vastaanotetaan lajittelemattomana, ja sitä varten meillä on lajittelulinjastoja, joissa kuorma saattaa jakautua vaikkapa 15 eri jakeeseen”, kertoo Antila.

Revisol tekee siis lujasti kehitystyötä vastatakseen alansa tuleviin haasteisiin. Samalla yritys toteuttaa sekä ympäristön että ihmisten kannalta elintärkeää kiertotaloutta. Se tuntuu Antilasta kaiken arkisen aherruksen keskelläkin hyvältä.

”Konkreettisesti me viemme jätettä paikasta A paikkaan B ja käsittelemme sitä kierrätettäväksi. Mutta laajemmin katsoen kyse on hyvän tekemisestä. On mieluisaa työskennellä alalla, jossa voimme kantaa ympäristöasioissa vastuullisesti oman kortemme kekoon.”