Pakkausmateriaalien
kierrätys  

Joka pakkaukselle
löytyy oma kiertotie

Pakkausmateriaalit ovat moninaisia, joten myös niiden keräykseen, käsittelyyn ja uudelleen hyödyntämiseen liittyy erilaisia käytäntöjä ja vaatimuksia. Oikealla tiedolla ja tahdolla sinunkin pakkauksesi saadaan kuitenkin kestävästi kiertoon.

Kartonki- ja paperipakkaukset

Kaupan ja teollisuuden kuitupakkaukset kerätään kierrätykseen suoraan toimipisteistä, kun liikkeenharjoittaja tekee sopimuksen hyötyjätteen keräämisestä ympäristöyrityksen kanssa.  
 
Paperi- ja kartonkipakkaukset ovat paperista, kartongista, nestekartongista, pahvista tai aaltopahvista valmistettuja pakkauksia tai yhdistelmämateriaalipakkauksia, joiden sisältämän paperikuidun osuus on yli puolet pakkauksen painosta. Niistä käytetään myös nimitystä kuitupakkaukset tai paperikuitupakkaukset. 
 

Aaltopahvi-, kartonki-, paperi- ja nestekartonkipakkaukset sekä teollisuuden kuitupakkaukset ovat käytön jälkeen kierrätettävää raaka-ainetta, josta valmistetaan mm. hylsykartonkia, laminaatti- ja muita erikoispapereita ja kartonkeja sekä kartonkipakkauksia.  

Paperi- ja kartonkipakkausten kierrätysaste oli 99 % (2021).

Lasipakkaukset

Lasia voidaan kierrättää rajattomasti uusien pakkausten valmistukseen ilman, että sen laatu tai puhtaus heikkenee. Kierrätyslasin käyttö säästää raaka-aineita, kuten kalkkikiveä, kvartsihiekkaa ja soodaa. Kierrätyslasimurskeen käyttö raaka-aineena säästää energiaa valmistusprosessissa ja materiaalihukka on vähäistä. Pakkauksen kierrätys uudeksi pakkaukseksi tulisi olla aina ensisijainen vaihtoehto, jolloin raaka-aine pysyy kierrossa. 

Kierrätyslasista valmistetaan uusia lasipakkauksia, lasivillaa sekä vaahtolasia. Suomessa ei enää ole pakkauslasin valmistusta, joten osa lasimurskasta toimitetaan muualle Eurooppaan pakkausten raaka-aineeksi.

Pantittomien lasipakkausten kierrätysaste oli Suomessa vuonna 2021 noin 92 %. 

Metallipakkaukset

Yritysten metallipakkausjätettä syntyy esimerkiksi tuotantoprosessissa, ravintola- ja hotellitoiminnassa sekä tuotteiden kuljetuksessa. Metalli kiertää materiaalina ikuisesti. Kun metallinen pakkausjäte kierrätetään, se kulkeutuu uudelleen metalliteollisuuden käyttöön ja muuntuu uusiksi metallituotteiksi. Metallinen pakkaus on ekologinen ja taloudellinen vaihtoehto. 

Suuri osa yritysten metallipakkauksista voidaan käyttää uudelleen tai tarvittaessa kunnostaa uudelleenkäytettäväksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kaupan rullakot, hanaolutastiat, tynnyrit, kontit ja kaasupullot. Ne toimitetaan metallinkierrätykseen vasta sitten, kun niitä ei enää pystytä kunnostamaan käyttöön.  

Metallipakkausten kierrätysaste oli 76 % (2021).

Muovipakkaukset

Muovi on arvokas raaka-aine ja sitä voidaan hyödyntää uusien tuotteiden raaka-aineena.  Muovipakkausten kierrätys on tärkeää, koska kierrätysmuovin käyttö säästää sekä energiaa että luonnonvaroja. Muovipakkauksista valmistetaan lajittelu- ja pesuprosessin jälkeen raaka-ainetta (granulaattia), jota muoviteollisuus käyttää uusien muovituotteiden raaka-aineena. 

Muovipakkauksia on monenlaisia, käyttötarkoituksen mukaan suunniteltuja. Tästä syystä myös niiden kierrätys on haastavampaa kuin muiden pakkausten. Muovipakkausten kierrätys on kehittynyt viime vuosina. Suomessa on yksi kuluttajapakkauksia käsittelevä kierrätyslaitos Riihimäellä ja useita yrityspakkauksia käsitteleviä laitoksia eri puolelle Suomea. Koska kapasiteetti on vielä rajallista Suomessa, osa kuluttajapakkauksista ohjataan kierrätykseen Eurooppaan. 

Muovipakkausten kierrätysaste oli vuonna 2021 noin 24 %.

Puupakkaukset

Puupakkaukset ovat kestäviä pakkauksia, joita käytetään sekä varastoinnissa että logistiikassa. Puupakkaukset kierrätetään materiaalina. Puupakkausten korjaaminen on kierrättämistä parhaimmillaan – se on kannattavaa niin ekologisesti kuin taloudellisestikin. 

Puupakkausten kierrätysaste oli vuonna 2021 noin 24 %.