Vastaanotto­terminaali­t

Vastaanottoterminaaleissa otamme vastaan pakkausjätettä tuottajavastuullisilta yrityksiltä sekä ekopiste- ja kiinteistökeräysten kuljetuksista. Kaikki kuluttajakeräyksestä kerätty pakkausjäte on toimitettava sille osoitettuun terminaaliin, ellei Suomen Pakkaustuottajien kanssa ole toisin sovittu.

Osa vastaanottoterminaaleista ottaa vastaan sekä yrityksistä että kuluttajakeräyksistä kuljetettua pakkausjätettä. Kuljettajien on tällöin ilmoitettava terminaalin vastaanottoon, kummasta heidän toimittamansa pakkausjäte on peräisin.

Pakkausjätteen tyypillä tarkoitetaan joko yrityksistä tai kuluttajakeräyksistä (Rinki-ekopisteet, kuntien ekopisteet ja kiinteistökeräykset) kuljetettavaa pakkausjätettä.