Rekisteri – ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Pakkaustuottajat Oy:n (”SPT”) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.10.2022. Viimeisin muutos 7.12.2023.  

Kuka käsittelee tietojasi?

Suomen Pakkaustuottajat Oy (y-tunnus: 3230700-7) 
osoite: Pasilankatu 2 , 00240 HELSINKI
info@suomenpakkaustuottajat.fi

Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Pekka Tommola, toimitusjohtaja
pekka.tommola@suomenpakkaustuottajat.fi
puh. 0400 315 841

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia sopimussuhteen hoitamista varten tarvittavia tietoja, mikäli olet sopimuskumppanimme tai sopimuskumppanimme edustaja tai yhteyshenkilö: 

Nimi 
Asema sopimuskumppaninamme olevassa yrityksessä 
Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, työosoite) 

Mikäli vierailet verkkosivustollamme, käsittelemme sinusta myös evästeiden avulla kerättävää tietoa. Tarkempaa tietoa evästeiden käytöstä on alla kohdassa ”Evästeet”. 

Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sopimussuhteiden hoitaminen, toimintamme kehittäminen sekä viestintä ja tiedottaminen sähköpostitse esimerkiksi uutiskirjeen välityksellä. 

Henkilötietojen käsittelyperusteena on sopimuksen valmistelu, täytäntöönpano tai oikeutettu etumme sopimussuhteen tai mahdollisen sopimussuhteen perusteella. 

Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Jos edustat sopimuskumppaniamme, saatamme myös saada tietosi sopimuskumppaniltamme. 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

 Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman suostumustasi. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä. 

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä IT-järjestelmien toimittajille, viestintäpalveluiden toimittajille ja verkkosivuston ylläpitäjille. 

Siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan?

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme tiedot, kun ne eivät ole enää tarpeellisia siihen tarkoitukseen, jota varten olemme ne keränneet. 

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle laitteelle selattaessa sivustoamme. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi kävijämäärien mittauksen. Halutessasi voit rajoittaa evästeiden käyttöä tai estää evästeiden käytön kokonaan laitteesi selainasetuksista. Huomioithan, että evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa verkkosivujen toiminnallisuuteen.   

Käytämme evästetietojen keräämiseen Google Analytics -analytiikkapalvelua, jota käytetään mm. verkkosivujemme kävijämäärien mittaamiseen sekä jatkokehittämiseen. Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googlen palvelimille ja myös Google Analytics käsittelee tietoa rekisterinpitäjänä.   

Evästeillä kerätään seuraavia tietoja:

 • Verkkosivustolla vierailun ajankohta, vieraillut sivut ja jokaisella verkkosivulla käytetty aika 
 • Sivusto, jonka kautta verkkosivustolle on päädytty 
 • Laitetyyppi (matkapuhelin, tabletti, tietokone)
 • Verkkoselaimen tyyppi 
 • Käyttöjärjestelmän tyyppi (OS) 
 • Verkon sijainti ja IP-osoite 

Evästeiden toiminta-ajat ovat seuraavat: 

_ga: 2 vuotta (evästeen käyttötarkoitus: käyttäjien tunnistaminen)
_gid: 24 tuntia (evästeen käyttötarkoitus: käyttäjien tunnistaminen)
_gat: 1 minuutti(evästeen käyttötarkoitus: käyttöpyyntöjen määrän rajoittaminen) 

Voit estää em. evästeiden käytön myös ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on-vaihtoehdon. Voit tutustua Googlen tietosuojakuvaukseen täällä: http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/ 

Google Analytics -datan käsittelijöinä toimivat meidän lisäksemme verkkosivujemme toteutuksesta vastanneet yhteistyökumppanimme Pohjoisranta BCW Finland ja Jenga Markkinointiviestintä

Mitä oikeuksia sinulla on?

Oikeuksiesi käyttämiseksi voit olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteishenkilöön:
Pekka Tommola, pekka.tommola@suomenpakkaustuottajat.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin 

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.  

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen  

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä. 

Oikeus tietojen poistamiseen  

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos: 

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; 
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; 
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin; 
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai 
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos: 

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi; 
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista; 
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai  
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos: 

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja 
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisemme sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin. 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä. 

Lisäksi voit milloin tahansa kieltää uutiskirjeemme tai muiden tiedotteidemme lähetyksen käyttäen sähköpostiviesteissämme olevaa toimintoa tai olemalla meihin yhteydessä. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi)  

Kuinka varmistamme tietoturvan henkilötietojen käsittelyssä?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja. 

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 

Ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy k