Miten tuottaja­vastuu­-
järjes­telmään liitytään?

Yksinkertaisin tapa hoitaa tuottajavastuu on tehdä sopimus pakkausalan tuottajayhteisö Suomen Pakkaustuottajat Oy:n (SPT) kanssa. Sopimus tehdään Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n (RINKI) kautta, jonka SPT on valtuuttanut tekemään asiakassopimukset ja hallinnoimaan sopimuksia. Kun yritys tekee asiakassopimuksen ja liittyy tuottajavastuujärjestelmään, se siirtää tuottajavastuunsa pakkauksistaan SPT:lle. Yritys osallistuu osana tuottajavastuujärjestelmää omalta osaltaan pakkauskierrätyksen kustannuksiin. Sopimus kattaa yrityksen Suomen markkinoille saatettujen pakkausten kierrätyksen sekä kuluttajapakkausten keräyksen Suomessa.  

Asiakassopimus

Allekirjoitetun sopimuksen palautus: info@rinkiin.fi – kiitos!

SPT ja RINKI järjestävät pakkausten kierrätyksen siten, että EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat tavoitteet pakkausten kierrätykselle saavutetaan Suomessa.  

Tuottajavastuuseen kuuluu kaikkien pakkausten asianmukainen kierrättäminen. Vastaanottopisteet pakkausmateriaaleittain löydät täältä. Vastaanottopisteitämme on kattavasti eri puolilla Suomea.

Katso täältä lista yrityksistä, jotka ovat tehneet tuottajavastuunsiirtosopimuksen.

Lisätietoja pakkausten tuottajavastuusta löytyy osoitteesta rinkiin.fi.

SPT tekee yhteistyötä myös muiden tuottajayhteisöjen kanssa ja on Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan(TYNK) jäsen – tietoa muista tuottajavastuualoista ja tuottajayhteisöistä.