Kierrätys ja uudelleenkäyttö, tavoitteet ja tilastot  

Tavoitteet (PIR ELY/Tuottajavastuu) 

Pakkaustilastot (YM) (huom! päivitettävä tilasto, joka kattaa 2003–2019) => visualisointi! 

Valo päällä ääriviiva

Kaikista pakkausmateriaaleista oma tasekuva (vrt. Kuitupakkaustase) 
(myös Tilastokeskuksen käyttöön, kun tekevät yhdyskuntajätetilastoaan) 

– POM 

– kierrätys =>  
jako kolmeen: kotitaloudet, kauppa, teollisuus ja muut yritykset 

– uudelleenkäyttö 

– muu hyödyntäminen (esim. energia) 

=> kierrätysaste, hyödyntämisaste 

– visualisointia: mitä tuotteita/materiaaleja kierrätysputkesta tulee ulos 

HUOM! Recser ja AkkukierrätysPb ovat pilotoimassa laskuria, jossa tieto, paljonko kerätty/kierrätetty, mitä saatu talteen ja mihin käytetty/mitä valmistettu => tätä voi tulevaisuudessa laajentaa muihinkin materiaaleihin