Pakkausten tuottajavastuu Suomessa

Yrityksillä, jotka pakkaavat Suomessa, maahantuovat pakattuja tuotteita tai myyvät tuotteitaan Suomeen etäkaupalla ja joiden liikevaihto on miljoona euroa tai enemmän, on lakisääteinen tuottajavastuu pakkauksistaan. Tuottajavastuullisella yrityksellä on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Laissa on myös säädetty tuottajien vastuulle valtakunnalliset tavoitteet ja vaatimukset pakkausten kierrätykselle ja uudelleenkäytölle, jotka on toteutettava Suomessa.

Suomen Pakkaustuottajat Oy huolehtii pakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumisesta Suomessa. Mahdollistamme pakkausten kierrättämisen ja uudelleenkäytön niin tuottajille kuin kuluttajillekin. Teemme yhteistyötä jätehuollon toimijoiden ja viranomaisten kanssa ja pidämme huolen siitä, että pakkausten kierrätystavoitteet täyttyvät ja kierrätyksen tilastointi on luotettavaa ja läpinäkyvää.