5.12.2023

Tarjouspyyntö metallijätteen ja muovipakkausjätteen koostumustutkimuksista

Pakkausjätteiden koostumukseen liittyvien tutkimushankkeiden tarjouspyynnöt avoinna

Vuonna 2024 toteutetaan kaksi  tutkimushanketta: metallijätteen valtakunnallinen koostumustutkimus ja muovipakkausjätteen valtakunnallinen koostumustutkimus.

Tutkimushankkeet ovat osa valtakunnallista pakkausjätteiden kiinteistökeräyksen yhteistyösopimusta, jonka toteuttamisesta vastaa Suomen Kiertovoima ry:n, Suomen Kuntaliitto ry:n, Suomen Pakkaustuottajat Oy:n ja Sumi Oy:n muodostama seurantaryhmä.

Tarjoaja voi jättää tarjouksen molemmista tutkimushankkeista yhtenä kokonaisuutena tai yhdestä tai molemmista tutkimushankkeista erikseen. Jos tarjoaja antaa kokonaistarjouksen, tulee sen antaa myös osatarjoukset. Tilaaja pidättää oikeuden valita yhden palvelutuottajan molemmille osahankkeille tai kummallekin osahankkeelle eri palvelutuottajat.

Tilaajana toimii Suomen Pakkaustuottajat Oy ja tilaajan yhteyshenkilönä Satu Estakari, häneltä voi kysyä lisätietoja. Tarjousasiakirjat voi tilata sähköpostitse osoitteesta satu.estakari@suomenpakkaustuottajat.fi

Tarjoukset on toimitettava viimeistään perjantaina 22.12.2023.