Suomen pakkaustuottajat oy

Suomen Pakkaustuottajat Oy huolehtii pakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumisesta Suomessa. Mahdollistamme pakkausten kierrättämisen ja uudelleenkäytön niin tuottajille kuin kuluttajillekin. Teemme yhteistyötä jätehuollon toimijoiden ja viranomaisten kanssa ja pidämme huolen siitä, että pakkausten kierrätystavoitteet täyttyvät ja kierrätyksen tilastointi on luotettavaa ja läpinäkyvää. 

mISSIO

Tehtävämme on hoitaa yritysten tuottajavastuuvelvoitteet ja järjestää pakkausten kierrätys kustannustehokkaasti ja vastuullisesti. Autamme yrityksiä pakkausten kierrätyksen toteuttamisessa.  

Tavoitteenamme on pitää Suomen pakkausten kierrätysaste vähintään lainsäädännön asettamalla tasolla ja vahvistaa Suomen asemaa pakkausten kierrätyksen mallimaana. Tavoitteenamme on myös pakkauskohtaisten kierrätysmarkkinoiden tehokas ja vastuullinen kehittyminen. 

VISIO

Olemme Euroopan paras pakkausten arvoketjun hallitsija ja kiertotalouden edelläkävijä. Olemme tunnettu vastuullisen pakkausten kierrätyksen edelläkävijä sekä luotettava aktiivinen yhteistyökumppani.  

Pakkausmateriaalikohtaisten tuottajayhteisöjen yhdistyminen

Jätelaki muuttui heinäkuussa 2021 siten, että pakkausten tuottajayhteisön palvelujen on katettava kaikki pakkausmateriaalit. Aiemmin Suomessa oli viisi pakkausten tuottajayhteisöä, yksi kullekin materiaalille; kuitu, lasi, metalli, muovi ja puu. Suomen Pakkaustuottajat Oy perustettiin jatkamaan materiaalikohtaisten tuottajayhteisöjen toimintaa. Mepak-Kierrätys Oy:n, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n ja Suomen Kuitukierrätys Oy:n toiminnot sulautettiin Suomen Pakkaustuottajat Oy:hyn 30.9.2022. Suomen Pakkaustuottajat Oy jatkaa myös Suomen Keräyslasi ry:n toimintoja. Suomen Pakkaustuottajat Oy rekisteröitiin tuottajavastuurekisteriin 29.9.2022.

Pakkausten tuottajayhteisöt olivat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään ennen Suomen Pakkaustuottajat Oy:n perustamista. Myös Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on pitkään hoitanut tehtäviä SPT:n edeltäjien lukuun.