17.3.2023

SUOMEN PAKKAUSTUOTTAJAT OY:N INFOTILAISUUKSIEN KIERTUE ETENEE VAUHDIKKAASTI

Vuoden 2023 alussa aloitettujen infotilaisuuksien tarkoituksena on valistaa jätelaitosten ja kuntien henkilöstöä pakkausten tuottajavastuusta ja kierrätyksestä sekä pakkausjätteen kiinteistökeräykseen liittyvistä vastuista ja toimintatavoista.

1.7.2023 alkava yhteistyö kuntien kanssa pakkausten kiinteistökeräyksessä on iso muutos sekä asukkaille, kunnille että pakkausten tuottajille. Valtakunnallisella yhteistyösopimuksella toimeenpantiin jätelain 49 § mukainen pakkausjätteiden kiinteistökeräys. Sopimuksen piirissä on 5,5 miljoonaa suomalaista. Sopimuksen mukaan kuntien vastuulla on keräyksen ja kuljetuksen järjestämisen lisäksi asiakaspalvelu ja neuvonta. Tuottajayhteisön vastuulla on puolestaan osoittaa kunnille vastaanottoterminaalit, jonne pakkausmateriaalit toimitetaan. Vastaanottoterminaaleista pakkausmateriaalit toimitetaan edelleen kierrätyslaitoksiin.

Infotilaisuuksissa kuntien edustajille kerrotaan laajasti pakkausten tuottajavastuusta ja kierrätyksestä.

Vastaanottoterminaalien sijainnit ja toimintaohjeet ovat infotilaisuuksien tärkeintä sisältöä.  Valtakunnalliseen yhteistyösopimukseen on kirjattu pakkausmateriaalikohtaiset laatukriteerit, joten on tärkeää tutustua sekä lajitteluohjeisiin että laatukriteereiden ehtoihin.

Yhteistyö kuntatoimijan ja Tuottajayhteisön välillä on tärkeässä roolissa laadukkaan toiminnan saavuttamiseksi. Aktiivisella vuoropuhelulla saamme toimintaan tehokkuutta ja toimintamallit oikeaksi. Alueellisessa infotilaisuudessa haluamme kertoa SPT:n toiminnasta, keskustella ajankohtaisista asioista ja jakaa tietoa pakkausten tuottajavastuusta, kertoo SPT:n kiertotalous- ja laatupäällikkö Satu Estakari.  

Koko kevään jatkuvien alueellisten infotilaisuuksien lisäksi SPT pitää valtakunnallisen infotilaisuuden Teams- kokouksena 3.5.2023 klo 14:00-16:00. Kutsu tilaisuuteen toimitetaan yhteistyösopimukseen liittyneille KIVOn ja Kuntaliiton kautta. Mikäli näiden lisäksi on tarvetta ylimääräiselle infotilaisuudelle, niin kunnat ja jätelaitokset voivat olla yhteydessä suoraan Satuun. Yhteystiedot löytyvät alta.

Infotilaisuuksiin voivat osallistua jätelaitosten ja kuntien kaikki asiasta kiinnostuneet. Toivomme mukaan erityisesti logistiikan, vastaanoton, viestinnän, neuvonnan ja asiakaspalvelun työtehtävissä toimivia henkilöitä, korostaa Satu Estakari.

Myös SPT:lle alueelliset infotilaisuudet ovat tärkeitä, sillä näin saamme ajankohtaista alueellista tietoa toimintakentästä ja saamme vinkkejä toiminnan kehittämiseen, jatkaa Satu Estakari.

Tiistaina 28.2. pidettiin infotilaisuus Lounais- Suomen alueen toimijoille ja mukana olikin iso joukko asiasta kiinnostuneita sekä jätelaitoksista että yksittäisistä kunnista.

Lounais-Suomen Jätehuollon varatoimitusjohtaja Jaana Turpeinen totesi tilaisuuden antaneen hyvää ajankohtaista tietoa kiinteistökeräyksen toteuttamiseen ja luovan hyvän pohjan tulevalle yhteistyölle.  

Kiertotalous- ja laatupäällikkö Satu Estakari kertoi pakkausten tuottajavastuusta tiistaina 28.2.2023 Turussa. 
Paikalla oli Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n väkeä ja etänä laaja joukko muualta Lounais-Suomesta.