Suomen Pakkaustuottajat Oy:lle tuottajayhteisöstatus – ”Koko pakkausten arvoketju mukana”

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on ensimmäinen uudistuneen jätelain mukainen monimateriaalituottajayhteisö. Yhtiön tavoitteena on kehittää pakkausten kierrätystä entistä kustannustehokkaammaksi tuottajavastuullisten yritysten tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt Suomen Pakkaustuottajat (SPT) Oy:n tuottajarekisteriin ja yhtiö on aloittanut toimintansa kaikki pakkausmateriaalit kattavana tuottajayhteisönä. Aiemmin muovilla, metallilla, kuidulla, lasilla ja puulla oli kullakin oma tuottajayhteisönsä.

”Projekti meni suunnitellusti maaliin. Suomen Pakkaustuottajat Oy on maamme ensimmäinen uudistuneen jätelain mukainen monimateriaalituottajayhteisö”, iloitsee toimitusjohtaja Pekka Tommola.

Pakkausten tuottajavastuu on yrityksille lakisääteinen velvoite. Tuottajavastuullisia ovat yritykset, jotka pakkaavat Suomessa tai maahantuovat pakattuja tuotteita, sekä ulkomaiset yritykset, jotka myyvät tuotteitaan Suomeen etäkaupalla. Tuottajayhteisön tehtävä on huolehtia siihen liittyneiden tuottajavastuullisten yritysten tuottajavastuuvelvoitteista.


”Tuottajavastuullisen yrityksen etu on kaiken keskiössä. Haluamme kuunnella asiakkaitamme ja ja olla aktiivisesti mukana kehittämässä ennakkoluulottomasti innovatiivisia, entistä tehokkaampia ratkaisuja pakkausten kierrätykseen. Olemme myös aktiivisesti mukana kierrätyksen kehityshankkeissa”, kuvailee Tommola SPT:n toiminnan kulmakiviä.Yksi työkalu tähän ovat SPT:n materiaalijaostot. Kullekin pakkausmateriaalille on oma jaostonsa, jonka asiantuntijajäsenet edustavat monipuolisesti kyseisen materiaalin kierrätyksen koko arvoketjua ja pakkausratkaisuosaamista.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy huolehtii SPT:n kumppanina ekopisteverkostosta, lasin kierrätyksestä, pakkausraportoinnista, asiakaspalvelusta, laskutuksesta, viestinnästä ja yhteydenpidosta tuottajavastuullisten yritysten kanssa. 

”Strateginen kumppanuutemme Ringin kanssa selkeyttää ja tehostaa yhteistyötämme entisestään. Huolehdimme yhdessä Ringin ja muiden kumppaneidemme kanssa siitä, että pakkausmateriaalikohtaiset kierrätystavoitteet täyttyvät kustannustehokkaasti ja vastuullisesti”, toteaa Tommola.

Yksi SPT:n vahvuuksia on henkilöstö, jolla on kymmenien vuosien kokemus tuottajavastuuasioista, kierrätyksestä ja jätehuollosta. Materiaalikohtaisten tuottajayhteisöjen konkarit Jukka Ala-Viikari, Satu Estakari, Eija Jokela ja Juha-Pekka Salmi ovat siirtyneet SPT:n palvelukseen. Muovinkierrätyksestä vastaa materiaalipäällikkö Sanna Peltola ja projektipäällikkönä jatkaa Anne Lojamo.

Muovipakkausten talteenoton ja kierrätyksen järjestäminen on ollut yksi SPT:n uusia tehtäviä ja syksyn aikana on tehty paljon, jotta verkosto on valmiina määräaikaan mennessä. Ekopisteverkoston laajennus yhdessä Ringin kanssa etenee suunnitellusti ja kierrätysratkaisut ovat valmiina. SPT tekee aktiivista yhteistyötä kumppaneiden ja alan eri toimijoiden kanssa tehokkaan kierrätysjärjestelmän rakentamiseksi.

Tuottajayhteisöt Mepak-Kierrätys Oy (Mepak), Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (PPK) ja Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) ovat fuusioituneet Suomen Pakkaustuottajiin 30.9.2022. Lisäksi SPT jatkaa Suomen Keräyslasiyhdistys ry:n (SKY) toimintoja. Muutoksen taustalla on heinäkuussa 2021 voimaan astunut jätelain uudistus, jonka mukaan pakkausten tuottajayhteisön on katettava kaikki pakkausmateriaalit. Lue lisää: Suomen Pakkaustuottajat Oy:n verkkosivusto www.suomenpakkaustuottajat.fi

Lisätietoja: Pekka Tommola, toimitusjohtaja
Suomen Pakkaustuottajat Oy
pekka.tommola@suomenpakkaustuottajat.fi
0400 315 841

Suomen Pakkaustuottajat Oy vuonna 2021 perustettu voittoa tavoittelematon yhtiö, joka hoitaa siihen liittyneiden pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteet. Yhtiö kehittää ja hoitaa pakkausten kierrätystä mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti.

Lisää luettavaa

Kirjoitettu

Lehdistötiedote 29.8.2023:

Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Svensk Plaståtervinning Ab aloittavat muovipakkausten kierrätysyhteistyön…
Kirjoitettu

Logistiikkakilpailutus: paalattu kuluttajamuovi

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) pyytää tarjoustanne kuluttajamuovipaalien kuljetuksesta erikseen osoitetuista…
Kirjoitettu

Pakkausten alustavat kierrätysasteet 2022

Suomen Pakkaustuottajat Oy on raportoinut tuottajavastuuta valvovalle viranomaiselle, Pirkanmaan ELY-keskukselle…