25.6.2024

Puupakkauspäivässä puhuttiin laadusta ja vastuullisuudesta

Puupakkauspäivässä puitiin jälleen alan ajankohtaisia kysymyksiä etenkin kuormalavojen näkökulmasta. Oman esityksensä seminaarissa piti myös Kiwa Inspectan auditointeja toteuttava Reijo Ravila.

Pakkaus- ja logistiikkaväki kokoontui 23.5.2024 yhteiseen Puupakkauspäivä-tapahtumaan, jonka järjestivät YTL:n Kuormankantajat-neuvottelukunta ja Suomen Pakkaustuottajat Oy.

Eteläranta 10:n seminaarissa käsiteltiin puupakkauksiin liittyviä vastuullisuus-, kierrätys- ja turvallisuusasioita.

Avaussanoissaan Kuormankantajien puheenjohtaja Antti Tekoniemi korosti asiakkaiden kuuntelemisen ja vastuullisen merkitystä. Asiamies Jouni Lind esitteli puolestaan Puupakkaus 2020 -järjestelmää, jonka sisältö ulottuu ohjeistuksista lavakeskusten auditointiin ja kestäviin toimintatapoihin. Tavoitteena on kehittää lavakeskusten vastuullisuutta esimerkiksi kierrätyksen ja turvallisuuden suhteen.

Rudus Oy:n Jari Rautiainen käsitteli esityksessään muun muassa kuormalavojen räätälöintiä ja korosti toimitusvarmuuden, laadun, työturvallisuuden sekä kierrätyksen merkitystä. Iltapäivällä Puupakkauspäivän ohjelma jatkui yhteisellä tutustumiskäynnillä Postin Transvalin logistiikkayksikköön Vantaalle.

Kiwa Inspecta auttaa puupakkausalaa toiminnan kehittämisessä

Kiwa Inspectan Reijo Ravilan seminaariesityksen aiheita olivat lavakeskusten audioinnit, EPAL-lavojen tarkistaminen ja markkinoilla liikkuvat laittomat lavat.

Lavakeskusten lupa-asioiden hallintaa ja tarkastuksia toteuttava Kiwa kuuluu maailman johtaviin turvallisuus-, laatu- ja luotettavuusasiantuntijoihin. Se tarjoaa laajalti eri toimialoille testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja koulutuspalveluja, joilla luodaan luottamusta asiakasyritysten toimintaan ja tuotteisiin.

Reijo Ravila on puualan pitkän linjan ammattilainen, joka on ehtinyt toimia opettamisen ja kouluttamisen lisäksi teollisuudessa tuotantopäällikkönä, tuotepäällikkönä, tehtaanjohtajana ja toimitusjohtajana. Kiwalla hän keskittyy puutuotetarkastuksiin, joihin kuuluvat myös kuormalavojen valmistuksen, korjaamisen sekä lavakeskusten auditoinnit ja tarkastukset.

Reijo Ravila

Leimalavojen korjaus on luvanvaraista toimintaa

Ravila muistuttaa, että FIN-, EUR- ja EPAL-leimalavojen korjauksissa on ehdottoman tärkeää noudattaa järjestelmien omia sääntöjä rakenteiden ja materiaalien suhteen.

”Avainasiana on tietenkin kantavuus. Korjatun lavan pitää olla materiaaleiltaan ja ominaisuuksiltaan alkuperäistä vastaava. Kuten lavojen valmistaminen, on niiden korjaaminenkin on luvanvaraista toimintaa”, hän toteaa.

Kiwa Inspecta auditoi säännöllisesti FIN- ja EUR-lavojen valmistajia ja korjaajia, joita on Suomessa valvonnan piirissä yhteensä 13. EPAL-lavoille on Skandinaviassa luvallisia korjaajia vain Tanskassa, mutta niille olisi tarvetta jo Suomessakin.

Ravila kiertää kollegansa kanssa ahkerasti eri lavatoimijoita. Vuodessa auton mittariin kertyy yli 30 tuhatta työkilometriä ja tuotetarkastusraportteja syntyy yhteensä 150–170.

”Raportteihin liittyy yleensä käynti, joita voi tulla parhaimmillaan kolmekin samana päivänä. Tarkastuksissa katsotaan, kuinka toiminta vastaa vaadittuja standardeja. Monet asiakkaat odottavatkin meidän löytävän toimintaansa kehitys- ja parannuskohteita etenkin ISO 9000:sta tai HSEQ:sta puhuttaessa, mutta myös tuotesertifiointitarkastuksissa.”

Laittomista lavoista syntyy vakava turvallisuusriski

Markkinoilla liikkuu myös laittomasti valmistettuja tai korjattuja lavoja, joiden rakenteista saattaa löytyä luvattomia materiaaleja sekä vajavaisia kiinnittimiä ja nauloja.

”Laittomia lavoja tulee aika paljon tulee kuormien alla, jolloin tavaraerän vastaanottaja ei niitä välttämättä huomaa. Tässä toivottaisiin kaikilta lavatoimijoilta ja niiden työntekijöiltä vastuullisuutta ja tarkkuutta. Laittomien lavojen poistaminen kierrosta on yhteinen asia, sillä ne vaarantavat työturvallisuutta sekä voivat haitata automaattilinjojen toimintaa ja vääristää koko markkinaa”, sanoo Ravila.

Tyypillisiä laittomien lavojen tuntomerkkejä ovat korkeus ja osien materiaalit. Liian matalat lavat on usein helppo huomata piraateiksi, mutta rakenteiden puulajien tunnistaminen voi olla jo hankalampaa. Lavoista löytyy toisinaan myös väärennettyjä leimoja.

Lisää kierrätystä ja laatua lavatoimintaan

Lavojen kierrätysasteessa olisi parantamisen varaa, sillä turhan moni niistä päätyy suotta huonoon kuntoon tai energiapolttoon.

”Monesti hyviäkin lavoja pidetään jossakin pihan perällä sateessa, tuulessa ja tuiskussa harmaantumassa. Sisätiloissa lavat säilyisivät kirkkaina ja parempikuntoisina, jolloin niille olisi enemmän ottajiakin”, sanoo Ravila.

Tavoitteena on, että lavojen kierrätys tapahtuisi niitä ostavien, myyvien ja korjaavien lavakeskusten kautta, joita on Kiwan auditoinnin piirissä yhteensä 9.

”Olemme sopineet YTL:n kanssa asioista, joita lavakeskuksilta systemaattisesti vaaditaan niiden toiminnan kehittämiseksi. Auditoinneissa on nyt tehty ensimmäinen kierros, ja työ jatkuu jo tänä vuonna uudella tarkastus- ja arviointikierroksella”, kertoo Ravila.

”Keskuksissa suhtaudutaan auditointeihin positiivisesti ja ymmärretään, että niitä tehdään heidän oman toimintansa ja koko alan kehittämistä varten. Parannuksia onkin saavutettu hyvin esimerkiksi työturvallisuuteen ja ISO-standardeihin liittyvissä asioissa.”