21.5.2024

Pressmeddelande: Finlands Förpackningsproducenter Ab utvidgar organiseringen av producentansvaret för förpackningar till Åland

Finlands Förpackningsproducenter Ab (FFP) börjar erbjuda sina producentföreningstjänster för förpackningar på Åland. FFP:s ägare och kunder begärde att organisera producentansvarsverksamheten i landskapet, och företagets styrelse fattade beslut om detta i början av maj.

FFP kommer inte att grunda ett separat aktiebolag för Åland, utan verksamheterna hålls redovisningsmässigt åtskilda från motsvarande kostnader i fastlands Finland. Målet är att organisera producentansvaret för förpackningar för företag kostnadseffektivt, ansvarsfullt och transparent.

Planeringen av de operativa verksamheterna pågår och de preciseras i förhandlingar med samarbetspartner. Servicebolag Rinki kommer att organisera kundservice på svenska, avtalsförvaltning, producentrapportering och tillhörande utbildning, fakturering samt vid behov kommunikation för företagen.

Företag, kommuner och andra intressenter kommer att informeras om projektets framsteg inom kort. Diskussioner har redan förts med representanter för landskapsregeringen om handläggningen av producentorganisationsansökan och kraven. Tidsplanen är stram, eftersom producentansvaret för förpackningar och därmed producenternas betalningsskyldighet ska träda i kraft den 1 juli 2024.

Mer information:
Pekka Tommola, verkställande direktör,Finlands Förpackningsproducenter Ab pekka.tommola@suomenpakkaustuottajat.fi

Finlands Förpackningsproducenter Ab (SPT) är en icke-vinstdrivande producentorganisation som sköter sina cirka 4700 företagskunders producentansvar och organiserar insamling och återvinning av alla förpackningsmaterial. År 2023 SPT:s marknadsandelen var över 90 % av alla förpackningar i Finland och omsättningen var 38 miljoner euro.

SPT ägs av finländska företag, fackförbund och näringslivsaktörer inom handel och industri. Producentsammanslutningen grundades 2021 och godkändes i Birkalands NTM-centrals producentregister 2022.