6.3.2024

Muovipakkausten 50 % kierrätysasteen saavuttaminen 2025

Suomi ei tule nykytrendillä saavuttamaan EU:n muovipakkauksille asettamaa 50 %:n kierrätystavoitetta vuonna 2025. Eikä tule moni muukaan EU:n jäsenmaa, mikäli muovipakkausten kierrätys raportoidaan ja tilastoidaan kaikkialla yhdenmukaisin säännöin.

SPT aloitti muovipakkausten tuottajavastuullisen keräyksen ja kierrättämisen vuonna 2023 ja olemme pohtineet asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista. Olemme valinneet 2024 alkaen sopimuskumppaniksemme modernin, maailman suurimman Site Zero muovipakkausten lajittelulaitoksen Ruotsissa. Laitos lajittelee 12 eri muovilajia 95 %:n tehokkuudella. Tällä saadaan nostettua merkittävästi kierrätysastetta, kunhan muovipakkaukset saadaan kerättyä laitokselle asti.

Kiertotalousbarometri 2023 mukaan 81 % suomalaisista kuluttajista kertoo lajittelevansa muovipakkaukset lähes aina tai melko usein. Tästä huolimatta kiinteistöjen ja ekopisteiden keräysastioihin päätyy ainoastaan 30 % pantittomista muovipakkauksista. Yrityksillä on velvoite pakkausten lajitteluun ja erilliskeräykseen, kun jätettä syntyy viikkotasolla riittävästi, ja siellä onkin paljon potentiaalia parantaa materiaalien ottamista kierrätykseen energiahyödyntämisen sijaan. 

Tuoreimpina toimenpiteinä olemme lisänneet Ringin muovipakkauksia keräävien ekopisteiden määrää 700 kappaleesta reiluun tuhanteen. Lisäksi vähintään viiden huoneiston kiinteistöjen pakkausten keräys järjestetään kuntien kanssa yhteistyössä ja tuottajat maksavat kustannuksista 80 %. Nostamme muovipakkausten lajittelun tärkeyden myös Ringin toteuttaman kuluttajaviestintäkampanjamme kärkeen.       

Muovipakkausten kierrätysasteen nostamisen ongelma ei aukea pelkästään lainsäädännöllä, keräysinfran lisälaajentamisella ja teknisillä ratkaisuilla. Ihmisten lajittelukäyttäytyminen kodeissa ja yrityksissä on merkittävimmässä roolissa, jotta muovipakkaukset saadaan jatkossa kiertoon.

Pekka Tommola, toimitusjohtaja, Suomen Pakkaustuottajat Oy