21.5.2024

Lehdistötiedote: Suomen Pakkaustuottajat Oy laajentaa pakkausten tuottajavastuun järjestämisen Ahvenanmaalle

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT)  alkaa tarjota pakkausten tuottajayhteisöpalveluja Ahvenanmaalla.

SPT järjestää pakkausten tuottajayhteisöpalvelut Ahvenanmaalle. SPT:n omistajat ja asiakkaat esittivät pyynnön järjestää pakkausten tuottajavastuutoiminnot maakunnassa, ja yhtiön hallitus teki asiasta päätöksen toukokuun alkupuolella.

SPT ei perusta erillistä osakeyhtiötä Ahvenanmaata varten, vaan toiminnot pidetään kirjanpidollisesti erillään Manner-Suomen vastaavista kustannuksista. Tavoitteena on pakkausten tuottajavastuun järjestäminen yrityksille kustannustehokkaasti, vastuullisesti ja läpinäkyvästi.

Operatiivisten toimintojen suunnittelu on käynnissä ja ne tarkentuvat neuvotteluissa yhteistyökumppanien kanssa. Palveluyhtiö Rinki tulee järjestämään yrityksille ruotsinkielisen asiakaspalvelun, sopimushallinnan, tuottajien raportoinnin ja siihen liittyvän koulutuksen, laskutuksen ja soveltuvin osin viestinnän. 

Yrityksiä, kuntia ja muita sidosryhmiä tiedotetaan hankkeen edistymisestä lähiaikoina. Maakuntahallinnon edustajien kanssa on jo keskusteltu tuottajayhteisöhakemuksen käsittelystä ja vaatimuksista. Aikataulu on tiivis, sillä pakkausten tuottajavastuun ja siten tuottajien maksuvelvollisuuden tulee olla voimassa 1.7.2024 alkaen.

Lisätietoja:
Pekka Tommola, toimitusjohtaja, Suomen Pakkaustuottajat Oy pekka.tommola@suomenpakkaustuottajat.fi

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen tuottajayhteisö, joka hoitaa noin 4700 yritysasiakkaansa tuottajavastuuvelvoitteet sekä järjestää kaikkien pakkausmateriaalien keräyksen ja kierrätyksen. Vuonna 2023 sen markkinaosuus oli yli 90 % kaikista pakkauksista Suomessa ja liikevaihto 38 miljoonaa euroa.

SPT:n omistajina on suomalaisia yrityksiä, liittoja sekä kaupan ja teollisuuden toimijoita. Tuottajayhteisö on perustettu vuonna 2021 ja hyväksytty Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin vuonna 2022.