30.10.2023

Lehdistötiedote 30.10.2023

Suomen pakkaustuottajat oy yhteistyöhön remeon kanssa kuluttajamuovipakkausten käsittelyssä

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) ja Remeo ovat tehneet sopimuksen kuluttajamuovipakkausten lajittelusta Remeon Vantaan materiaalinkäsittelylaitoksella. Remeo tarjoaa sopimuksen myötä SPT:lle kotimaisen kierrätysvaihtoehdon, jota kehitetään yhteistyössä.

Remeon ja SPT:n yhteistyö alkoi lokakuussa 2023, jolloin ensimmäiset kuluttajamuovipakkaukset saapuivat Remeon käsittelylaitokselle. Remeo vastaa materiaalin lajittelusta sekä lajitellun materiaalin toimittamisesta kierrätykseen. 
Yhteistyö koskee sekä yritys- että kuluttajapakkauksia.

”SPT:n tavoitteena on edistää kotimaisen muovinlajittelukapasiteetin kasvattamista yhdessä alan toimijoiden kanssa. Remeon nykyaikainen käsittelylaitos mahdollistaa osaltaan myös muovipakkausten lajittelun ja on hienoa päästä mukaan kehittämään kotimaisia ratkaisuja sekä selvittää niiden todellinen potentiaali. Laitoksessa on mahdollista käsitellä myös yritysmuovipakkauksia, joiden keräykseen ja kierrätykseen SPT haluaa voimakkaasti panostaa tulevaisuudessa.” SPT:n toimitusjohtaja Pekka Tommola toteaa.

Kiitos luottamuksesta Suomen Pakkaustuottajat Oy:lle, joka näkee meidät innovatiivisena materiaalinkäsittelijänä. Yhteistyön mahdollistaa Remeon kierrätyslaitosinvestointi ja sen soveltuvuus erilaisten materiaalien käsittelyyn. Laitoksen tarkalla data-analytiikalla saadaan tietoa pakkausten koostumuksesta, ja se mahdollistaa pakkausten lajitteluarkkitehtuurin kehittämisen.” Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti kommentoi.

SPT haluaa kehittää kotimaisia muovipakkausten lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksia ja tästä yhteistyö Remeon kanssa on ensimmäinen ja merkittävä askel. Vuosina 2024–2026 SPT vie pääosan kuluttajamuovipakkauksista Ruotsiin Svensk Plaståtervinning AB:n laitokselle lajiteltavaksi ja kierrätettäväksi, koska Suomessa ei ole riittävästi käsittelykapasiteettia.   

Lisätiedot:       

Pekka Tommola, Suomen Pakkaustuottajat Oy, puh. 0400 315 841
Mauri Lielahti, Remeo Refining, puh. 050 5988 158

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, joka vastaa kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja puupakkausten kierrätyksestä Suomessa. SPT on rekisteröity Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään tuottajarekisteriin 29.9.2022. SPT on ensimmäinen, heinäkuussa 2021 voimaan tulleen jätelain 62 §:n mukainen pakkausten tuottajayhteisö Suomessa, joka palvelee asiakkaita kaikkien pakkausmateriaalien osalta. SPT:n arvioitu liikevaihto on 33 MEUR ja markkinaosuus 90 % (2023).

Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys, joka ratkaisee ilmastonmuutosta pitämällä materiaalit kierrossa. Remeo haluaa olla suunnannäyttäjä laadukkaiden uusioraaka-aineiden tuottamisessa sekä vähentää Suomen CO2-päästöjä kierrätysastetta nostamalla. Remeo työllistää noin 500 ammattilaista ja toimii Helsingistä Ouluun ja Vaasasta Lappeenrantaan. Remeon liikevaihto oli 111,3 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Lehdistötiedote