16.5.2024

Hinnasto: vuoden 2023 SUP-maksut

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on päättänyt pakkausten tuottajavastuullisilta yrityksiltä kerättävät SUP-maksut.
Nyt laskutetaan vuotta 2023 koskevat SUP-maksut.
Suomen Pakkauskierrätys RINKI laskuttaa maksut tuottajayhteisön puolesta ja tilittää ne tuottajayhteisölle.

Löydät SUP-maksut hinnastosta sivulta 4.

Lisätietoja SUP-maksuista

”Kunnille maksettava SUP-pakkausten keräys- ja siivouskustannus yleisiltä alueilta perustuu valtioneuvoston asetukseen tuoteryhmittäin. SPT:n hinnasto on nettoperusteinen, eikä sisällä muita kustannuksia tai varauksia. SPT:n asiakkaiden osuus raportoiduista SUP-tonneista on 88,1 % kokonaismäärästä.”

Suomen Pakkaustuottajat Oy
Toimitusjohtaja Pekka Tommola
pekka.tommola@suomenpakkaustuottajat.fi
puh. 0400 315 841   

Mikä SUP-maksu?

SUP-maksujen taustalla on kertakäyttömuovidirektiivi. Muovia sisältäviä pakkauksia markkinoille tuovat yritykset velvoitetaan maksamaan ns. SUP-maksu eli osa kuntien yleisten alueiden puhtaanapitokustannuksista.

Onko yritykseni SUP-tuottaja? Mitä pakkauksia ja tuotteita SUP-maksut koskevat? Vastaukset näihin ja muihin SUP- eli kertakäyttömuovidirektiivin vaikutuksia koskeviin kysymyksiin löydät Ringin SUP-tietopankista.