13.10.2023

Ennakkotietoa SUP-maksuista

Ennakkotietoa vuonna 2024 laskutettavista SUP-maksuista

Pakkaako tai maahantuoko yrityksesi syömävalmiita elintarvikkeita tai juomia muovia sisältäviin kertakäyttöpakkauksiin? Onko yrityksessäsi tarjolla muovikasseja tai -pusseja kuluttajien ostosten pakkaamiseen? Mikäli näin on, yrityksesi on todennäköisesti SUP-pakkausten tuottaja. 

SUP-pakkauksilla viitataan Euroopan Unionin Single Use Plastic- eli kertakäyttömuovidirektiivissä määriteltyihin tuotteisiin, joiden tuottajilta aletaan vuonna 2024 laskuttaa kierrätysmaksujen lisäksi erillistä SUP-maksua. Direktiivin tavoitteena on muun muassa ympäristön roskaantumisen ehkäisy. Tämän vuoksi SUP-pakkausten tuottajat joutuvat maksamaan kunnille aiheutuvia julkisten alueiden siivouskustannuksia.

SUP-maksuista päättävät tuottajayhteisöt Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Sumi. Rinki laskuttaa SUP-maksut tuottajayhteisöjen puolesta. Vuoden 2023 SUP-maksujen suuruus vahvistetaan keväällä 2024, ja maksut laskutetaan kesäkuussa 2024. 

Mihin SUP-maksut perustuvat?

SUP-maksuilla katetaan korvaukset kunnille SUP-pakkausten siivoamisesta. Lisäksi maksuihin sisältyy viestintää roskaantumisen ehkäisystä ja hallintokuluja. Kunnille on jätelainsäädännössä määrätty korvattavaksi vuosina 2023–2025 noin 10,5 miljoonaa euroa vuodessa SUP-pakkauksista aiheutuvia kustannuksia. Vuodesta 2026 alkaen maksut perustuvat kuntien Pirkanmaan ELY-keskukselle ilmoittamiin todellisiin siivouskustannuksiin.

Vuonna 2024 laskutettava SUP-pakkauksille kohdistuva kustannus (10,5 M€) jaetaan lainsäädännössä määritellyillä prosenttiosuuksilla viidelle SUP-pakkausryhmälle. Tuottajayhteisöt päättävät SUP-pakkausryhmäkohtaiset SUP-maksut keväällä 2024, kun yritykset ovat raportoineet SUP-pakkausten määrät Ringille. Alla olevassa taulukossa on esitetty arvio siitä, kuinka paljon eri SUP-pakkauksilta tulisi laskuttaa SUP-maksua, jotta kerätyllä summalla voidaan kattaa kunnille vuodelta 2023 maksettava 10,5 miljoonan euron siivouskustannus. Taulukon arvio ei sisällä tuottajayhteisöjen viestintä- ja hallintokuluja ym., joiden osuus maksusta tulee olemaan pieni.

Rinki toteutti tuottajayhteisöille keväällä 2023 ennakkokyselyn tuottajien markkinoille saattamien SUP-pakkausten määristä. Ennakkokysely lähetettiin 430 yritykselle, joiden arvioitiin mahdollisesti saattavan markkinoille SUP-pakkauksia. Vastausprosentti kyselyyn oli 45 %. Ennakkokyselyn tulosten pohjalta Rinki on arvioinut markkinoille saatettujen SUP-pakkausten kokonaismääräksi noin 46 500 tonnia. Lopullinen tonnimäärä, jonka perusteella maksut määräytyvät, selviää kuitenkin vasta ensi keväänä raportoitujen tietojen pohjalta.

Arviot SUP-maksuista 2023 perustuen SUP-ennakkokyselyyn (laskutetaan 2024)

Miten laskutus tapahtuu?
Rinki laskuttaa SUP-maksut tuottajayhteisöjen puolesta ja tuottajayhteisöt päättävät maksujen suuruudesta. Laskutus tapahtuu erillään kierrätysmaksulaskutuksesta. Vuoden 2023 SUP-maksut laskutetaan kesäkuussa 2024.

Miten pakkaukset raportoidaan?
Vuoden 2023 SUP-pakkaukset raportoidaan vuoden 2024 alussa. SUP-pakkaukset raportoidaan Ringin extranet-palvelussa erillisellä SUP-lomakkeella. Sen lisäksi ne raportoidaan entiseen tapaan myös tavallisella pakkaustietojen ilmoituslomakkeella. Tuottajien tasapuolisen kohtelun vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki tuottajat raportoivat SUP-pakkausten määrät huolellisesti ja raportointiaikataulun mukaisesti. Raportoinnin määräaika on 29.2.2024. Rinki tekee vuoden 2024 aikana yritysauditointeja liittyen SUP-pakkaustietojen raportointiin. 

Mistä tukea SUP-pakkausten tuottajavastuuseen liittyvissä kysymyksissä?
Tietoa SUP-pakkausten tuottajavastuusta, maksuista ja raportoinnista löytyy kattavasti SUP-tietopankista: mm. vastaukset kysymyksiin, mitä tuotteita ja pakkauksia SUP-direktiivi koskee, mitä toimenpiteitä SUP-direktiivi edellyttää ja mitä velvoitteita SUP-direktiivi tuo pakkausten tuottajavastuullisille yrityksille.

Oletko SUP-tuottaja?

SUP-pakkauksia ovat tietyt muovia sisältävät kertakäyttöiset syömävalmiin ruuan pakkaukset, tietyt juomapakkaukset ja juomamukit korkkeineen ja kansineen sekä kuluttajille ostotilanteessa tarjottavat muovikassit ja -pussit.

Vuonna 2023 SUP-pakkausten tuottaja on sellainen suomalainen yritys, joka käyttää SUP-pakkausta tuotteensa pakkaamiseen tai maahantuo SUP-pakkaukseen pakatun tuotteen Suomeen, tai ulkomaille sijoittautunut yritys, joka myy SUP-pakkaukseen pakattuja tuotteita etämyyntinä loppukäyttäjille Suomessa. Nämä yritykset raportoivat vuoden 2023 SUP-pakkauksensa Ringille helmikuun 2024 loppuun mennessä.

Pakkausten tuottajamääritelmä kuitenkin muuttuu 1.1.2024. Muutos koskee niin kutsuttuja palvelupakkauksia, eli pakkauksia, joita käytetään pakkaamiseen myyntipaikalla suoraan kuluttajalle. Näiden pakkausten tuottaja on tämän lakimuutoksen jälkeen pakkauksen valmistaja Suomessa, tyhjän pakkauksen maahantuoja tai ulkomaille sijoittautunut etämyyjä. SUP-pakkauksista palvelupakkauksia ovat esim. syömävalmiin ruuan take away-pakkaukset ja juomien take away-mukit, jotka täytetään kuluttajalle myyntipaikalla sekä kauppojen ostoskassit.

Ringin aamukahviwebinaari ajankohtaisista SUP-asioista 9.11.2023

Rinki järjestää asiakasyrityksilleen aamukahviwebinaarin SUP-pakkausten tuottajavastuun ajankohtaisista kysymyksistä ja muutoksista. Webinaarissa pääset myös esittämään SUP-teemaisia kysymyksiä Ringin asiantuntijoille.