14.6.2023

AKTIIVINEN VUOROPUHELU YHTEISTYÖSTÄ KÄYNNISTYI KEVÄTSEMINAARISSA

Suomen Romukauppiaiden Liiton Kevätseminaari järjestettiin Kuopiossa 22. huhtikuuta 2023. Liitto edustaa noin sataa suomalaista romukauppiasta, jotka toimivat ympäristöluvan piirissä.

Seminaarissa oli monipuolinen ohjelma, jossa yksi osa keskittyi pakkausten tuottajavastuuseen. Satu Estakari, Suomen Pakkaustuottajien kiertotalous- ja laatupäällikkö, esitteli seminaarissa edustamansa yrityksen ja sen tehtävät. Hänen esityksessään korostettiin yrityspakkausten kierrätystä ja yhteistyön merkitystä, jotta tuottajayhteisö ja Suomen Romukauppiaiden Liiton jäsenyritykset voivat luotettavasti edistää kiertotaloutta ja saavuttaa EU:n asettamat kierrätystavoitteet. Viime vuosina erityisenä huolenaiheena on ollut kierrätykseen toimitettujen yrityspakkausten määrän väheneminen, mikä on johtanut kierrätysasteiden laskuun.  

On tärkeää huomata, että ympäristölupien näkökulmasta yrityksellä on oltava sopimus tuottajayhteisön kanssa, jos se vastaanottaa tuottajavastuun alaisia jätteitä. Yksi Suomen Pakkaustuottajien tavoitteista on luoda Suomeen kattava yrityspakkausten vastaanottoterminaaliverkosto ja kierrättää materiaalia luotettavien kumppaneiden avulla. Tämän vuoksi yhteistyö Romukauppiaiden liiton jäsenyritysten kanssa on erityisen tärkeää.

Kevätseminaarin aktiivinen keskustelu vahvisti molempien osapuolten näkemyksiä yhteistyön merkityksestä yrityspuolen pakkausten kierrätyksessä. Kaupan ja teollisuuden yritykset pitävät luotettavaa pakkausten kierrätystä ja raportointia tärkeinä asioina. Tuottajayhteisö takaa jäsenilleen tämän mahdollisuuden, ja romukauppiaat ovat tärkeä osa tätä prosessia.


Satu Estakari totesi, että kevätseminaarin myötä aktiivinen vuoropuhelu yhteistyöstä on käynnistynyt ja uusia sopimuksia on allekirjoitettu. Tämä ilahduttaa häntä suuresti. Hän aikoo ottaa yhteyttä jäsenyrityksiin vuoden aikana yhteistyöehdotusten merkeissä, mutta rohkaisee myös kaikkia olemaan yhteydessä häneen.

Suomen Pakkaustuottajien yrityspakkausten yhteistyöverkosto on laajentunut kevään aikana.
Ajantasainen vastaanottoterminaaliverkosto löytyy sivuiltamme Vastaanotto­terminaalit – Suomen Pakkaustuottajat .

Kiertotalous- ja laatupäällikkö Satu Estakari kertoi pakkausten tuottajavastuusta Suomen Romukauppiaiden Liiton kevätseminaarissa.