8.6.2022

5 kysymystä tuottajayhteisöjen fuusiosta

Pakkausten tuottajayhteisön on pian vastattava kaikkia pakkausmateriaaleja koskevista tuottajien velvoitteista. Mikä on nykyisten tuottajayhteisöjen fuusion tilanne ja mitä muutos tarkoittaa tuottajavastuullisille yrityksille? Kysymyksiin vastasi Suomen Pakkaustuottajat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heli Tammivuori.

1. Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) perustettiin uudeksi kaikki pakkausmateriaalit kattavaksi tuottajayhteisöksi elokuussa 2021. Mitä on tapahtunut sen jälkeen?

Mielenkiintoista tehtävää ja uuden rakentamista on ollut paljon. Pieni, nykyisten tuottajayhteisöjen henkilöistä ja Ringin edustajasta koostuva ydintiimimme on tehnyt tiiviisti töitä, että yhdistymisprojekti etenee suunnitellusti. Olemme tehneet kaiken oman työn ohella, samalla on hoidettu huolellisesti nykyisten tuottajayhteisöjen operatiivista toimintaa.

Yhtiön perustamisen jälkeen aloitimme siitä, että saimme yhtiön keskeisen sisäisen dokumentaation tehtyä ja hyväksyttyä. Näitä ovat mm. osakassopimus, materiaalijaostojen ohjesääntö ja toimiohjeet. Sitten oli vuorossa sulautuvien yhtiöiden Mepak-Kierrätys Oy:n, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n ja Suomen Kuitukierrätys Oy:n sulautumisprosessin työstäminen.

Joulukuussa solmimme Kuntaliiton ja kunnallisia jätelaitoksia edustavan KIVO:n kanssa sopimuksen yhteistoiminnasta pakkausjätteen vuonna 2023 alkavan kiinteistöittäisen erilliskeräyksen ja kunnille maksettavien korvausten tiimoilta. Suurin haaste on ollut se, että olimme pitkään epävarmassa tilanteessa muovin tuottajayhteisön Suomen Uusiomuovin fuusioitumisesta.

2. Hakemuksen laatiminen Pirkanmaan ELY-keskukselle yhtiön merkitsemisestä tuottajarekisteriin on ollut SPT:lle iso urakka. Mikä on tilanne?

Tilanne on hyvä: SPT jätti toukokuun puolivälissä hakemuksensa yhtiön merkitsemisestä tuottajarekisteriin Pirkanmaan ELY-keskukselle. Se oli iso etappi. Meille oli tärkeää, että hakemus saadaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen kesäkuun lopun määräaikaa. On keskeistä, että voimme turvata tuottajavastuuvelvoitteiden jatkuvuuden yhdistymisprosessin aikana.

Olimme säännöllisesti yhteydessä viranomaiseen, kun valmistelimme hakemusta. Halusimme varmistaa, että hakemuksemme on laadittu mahdollisimman hyvin, informatiivisesti ja siten, että se vastaa lainsäädännön vaatimuksiin. Uuden yhtiön rekisteröinti on saatava päätöksen ennen kuin nykyisten tuottajayhteisöjen toiminnot voidaan siirtää uudelle yhtiölle. Rekisteröinnin valmistuminen riippuu viranomaisista.

3. Suomen Uusiomuovi Oy on päättänyt ryhtyä itsenäiseksi tuottajayhteisöksi. Mitä päätös tarkoittaa käytännössä?

Suomeen on rakentumassa ainakin kaksi pakkausten tuottajayhteisöä. Edellytyksenä on, että molemmat tuottajayhteisöt rekisteröidään tuottajarekisteriin. SPT järjestää niin muovi- kuin muiden pakkausjätteiden keräyksen ja kierrätyksen siihen liittyneiden yritysten osalta.

Pyrimme tekemään keräysverkoston osalta yhteistyötä SUMin kanssa siten, että keräys voidaan järjestää mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kumpikin tuottajayhteisö järjestää pakkausjätteen kierrätyksen itsenäisesti. Parhaillaan SPT neuvottelee muovin kierrätyspalveluiden järjestämisestä ja resursoinnista.

Tuottajavastuullinen yritys voi jatkossa valita kumman tuottajayhteisön asiakkaana se haluaa olla. Toistaiseksi tuottajavastuullisen yrityksen ei tarvitse tehdä mitään.

4. Mikä muuttuu pakkausten tuottajavastuullisen yrityksen näkökulmasta?

Tuottajavastuullinen yritys voi jatkossa valita kumman tuottajayhteisön asiakkaana se haluaa olla.

Toistaiseksi tuottajavastuullisen yrityksen ei tarvitse tehdä mitään.

Uskomme, että yritykset painottavat valinnassaan tuottajayhteisön luotettavuutta, osaamista ja kustannuksia eli sitä, kumpi tuottajayhteisö hoitaa lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteet vastuullisesti ja kustannustehokkaasti. SPT on tuottajien omistama yritys, joten pakkaustuottajat voivat olla varmoja, että SPT on aina tuottajan asialla.

5. Mitä on tehtävä, ennen kuin SPT voi aloittaa virallisena tuottajayhteisönä?

Jatkamme yhdistymisprojektia ja SPT:n rakentamista suunnitellusti. Kun saamme Pirkanmaan ELY-keskukselta tuottajayhteisöstatuksen, panemme täytäntöön yritysjärjestelyt, jonka jälkeen SPT voi aloittaa tuottajayhteisönä.

SPT:n toimitusjohtajan rekrytointi on käynnissä ja yhtiö on muutenkin vahvistamassa organisaatiotaan. Jatkamme myös materiaalijaostojen kokoamista. SPT:n tulevien asiakkaiden edustajista koostuva muovijaosto on jo aloittanut toimintansa. On ollut erittäin arvokasta saada tuottajavastuullisten yritysten näkemystä ja asiantuntemusta projektimme käyttöön.

Kysymyksiin vastasi Suomen Pakkaustuottajat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heli Tammivuori.

Artikkeli on alun perin julkaistu Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:n verkkojulkaisussa 8.6.2022.