VI ÅTERVINNER

KARTONG- och PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Wellpapp, kartong, pappers- och dryckeskartongförpackningar samt industrifiberförpackningar är råvaror som kan återvinnas efter användning, och från vilka tillverkas t.ex. hylskartong, laminat och andra specialpapper och kartonger samt kartongförpackningar. Sorteringsinstruktion.

GLASFÖRPACKNINGAR 

Glas kan återvinnas obegränsat för att tillverka nya förpackningar utan att förlora sin kvalitet eller renhet. Genom att använda återvunnet glas sparas råvaror som kalksten, kvartssand och soda. Användningen av återvunnen glassmula som råvara sparar energi i tillverkningsprocessen och orsakar minimalt materialspill. Återvinning av förpackningen till nya förpackningar bör alltid vara det primära alternativet, då råvaran förblir i omlopp. Sorteringsinstruktion.

MetalLFÖRpackningar

Metall är ett material som kan cirkuleras för evigt. När metallförpackningsavfallet som genereras i hushåll och företag återvinns, återanvänds det av metallindustrin för att omvandla nya metallprodukter. Metallförpackningar är ett ekologiskt och ekonomiskt alternativ. Sorteringsinstruktion.

plastFÖRpackNINGAR 

Huvudsyftet med förpackningen är att skydda produkten och förlänga produktens hållbarhet och förhindra förlust. Plast är perfekt som förpackningsmaterial på grund av dess lätthet och formbarhet. Plast är också en värdefull råvara och kan användas som råvara för nya produkter. Sorteringsinstruktion.

TRÄFÖRpackNINGAR

Träförpackningar är hållbara förpackningar som används i både lagring och logistik. Träförpackningar återvinns som material. Att reparera träförpackningar är återvinning när den är som bäst – det är lönsamt både ekologiskt och ekonomiskt. Sorteringsinstruktion.