finlands förpacknings-producenter ab

Finlands Förpackningsproducenter Ab (FFP) organiserar producentansvar för förpackningar i enlighet med lag och stiftningar. Vi gör återvinningen av förpackningar möjligt för både företag och konsument. Vi samarbetar med avfallshantering opratörer of myndigheterna, och säkerställa att återvinningsmäl är nått och återvinningsstatistik är tillförlitligt och transparent.

FUSIONEN AV FÖRPACKNINGSproduceNTER

Avfallslagen var reviderad i juli 2021, enligt vilken måste producentsammanslutningen för förpackningar täcka alla förpackningsmaterial. Tidigare fanns det fem separata producentsammanslutningar för förpackningar i Finland, en för glas-, metall-, plast-, kartong- och trädförpackningar. Finlands Förpackningsproducenter har grundats för att fortsätta operationer av de materialspecifikta producentsammanslutningarna. Producentsammanslutningar Mepak-Kierrätys Oy, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy och Suomen Kuitukierrätys Oy har fusionerats till Finlands Förpackningsproducenter 30.9.2022. FFP fortsätter också operationer av Suomen Keräyslasiyhdistys. Suomen Pakkaustuottajat Oy rekisteröitiin tuottajavastuurekisteriin 29.9.2022.

Producentsammanslutningar för förpackningar har samarbetat för länge före Finlands Förpackningsproducenter grundades. Också Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy har länge tagit hand om vissa operationer för de fusionerade producentsammanslutningarna, t ex om fakturering av återvinningsavgifter.