ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR

Finlands Förpackningsproducenter Ab (FFP) är ett aktiebolag utan vinstsyfte som svarar på återvinning av kartong- och pappersförpackningar, glasförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och förpackningar av trä i Finland. Finlands Förpackningsproducenter Ab är registrerat i producentregistret som upprätthålls av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland sedan 29 september 2022. FFP är den första finska producentorganisationen för förpackningar som betjäner sina kunder angående alla förpackningsmaterial i enlighet med avfallslagen 62 § som trädde i kraft i juni 2022.  

Producentansvaret för förpackningar är en lagstadgad plikt för företag. Ansvar har företag som i Finland förpackar eller importerar förpackade produkter till Finland eller säljer sina produkter till Finland genom distanshandel och vilkas omsättning är minst en miljon euro. Företag kan sköta sitt producentansvar för alla förpackningar genom att sluta ett kundavtal med Finlands Förpackningsproducenter Ab.